Garancia

Új gépjármű jótállása

A garancia időtartama
A RENAULT az általa forgalmazott, újonnan értékesített gépjárművekre 24 hónapos kilométer korlátozás nélküli jótállást vállal minden anyag-, szerelési-, illetve gyártási hibára. A jótállás időtartama a gépkocsi átadásával, vagy ha a forgalomba helyezést a jótállásra kötelezett végzi, a forgalomba helyezés napjától kezdődik.

A jelen jótállási feltétetekben nem szabályozott kérdésekben "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról" szóló 151/2003 (IX. 22.) kormányrendelet, valamint "a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási ügyek intézéséről" szóló 49/2003 (VII. 30.) GKM rendelet mindenkor hatályos rendelkezési irányadók.

A Renault hálózata által nyújtott további jótállás
A Renault, mint gyártó által nyújtott jótállás mellett a Renault márkakereskedői hálózata kiegészítő jótállási vállal minden, 2005. április 8.-tól átadott Vel Satis illetve Espace IV típusú gépkocsira. Ez a kiegészítő jótállás az átadás napjától számított 25. hónaptól a 36. hónapig, vagy 100 000 km - ig érvényes.

Földrajzi lefedettség
A jelen jótállás minden új, Magyarországon értékesített gépjárműre érvényes, amennyiben a jármű forgalomba helyezése és rendszámának kibocsátása a következő országokban történik: Franciaország (Anyaország) és Tengeren- túli területei, Andorra, Anglia, Belgium, Bosznia Hercegovina, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Spanyolország, Írország, Izland, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Málta, Monaco, Németország, Norvégia, Olaszország. Portugália, San Marino, Svájc, Svédország, Szerbia Montenegró, Szlovákia, Szlovénia.

Amennyiben a gépjárművel valamely az előbb meghatározott országban, de nem Magyarországon helyezik forgalomba, akkor a forgalomba helyezés helyén érvényes jótállási feltétetettél kell alkalmazni. Abban az esetben, ha a gépkocsit az előbb meghatározott területeken kívül helyezik forgalomba és ott használják, az ügyfél jelen jótállásra nem jogosult.

A garancia alkalmazásának köre

Az ügyfél az alábbiakban részesül:

 • Megtérítésre kerül minden, a járművön az ügyfél saját kezdeményezésére, megfelelő módon megállapított anyag- vagy szerelési hiba javítási költsége (alkatrész és munkadíj), valamint azon esetleges javítások költsége, ami a meghibásodás miatt a jármű más elemein vált szükségessé. Az ügyfél folyamatos tájékoztatásával a RENAULT szerviz jogosult eldönteni, hogy a hibás alkatrész javítható-e, vagy cseréje szükséges.
 • A jótállás biztosítja továbbá a 24 órás Assistance szolgáltatást.

Nem esnek jótállás alá:

 • a gépjármű rendellenes használatából adódó meghibásodások,
 • nem megfelelő üzemanyag, vagy kenőanyag használatából,
 • a gépjármű átalakított alkatrészeiből, csakúgy, mint ezen átalakításoknak a gépjármű más alkatrészein, fődarabjain, vagy szerelvényein okozott következményeiből (meghibásodás, túlfutás. elváltozások, stb.)
 • egy esetleges meghibásodásnak a közvetett következményeiből (mozgásképtelenség időtartama alatti bevételkiesés, stb.) eredő veszteségek;
 • a gépjármű természetes kopásából (pl. gumiabroncsok, fékalkatrészek, futómű bizonyos elemei),
 • a karbantartási és beállítási műveletek, időszakos átvizsgálások során felhasznált anyagok (pl. motorolaj),
 • a külső mechanikai és/vagy vegyi hatásokból (pl. állati és növényi anyagok, kőfelverődés, légköri szennyeződés}, illetve elemi kárból,
 • a RENAULT által nem engedélyezett vagy nem általa elvégzett karosszéria- illetve felépítmény
 • atalakításokból eredő meghibásodások következtében szükségessé váló javítások és alkatrészcserék.

Hogyan működik az új gépjármű jótállása?

Az új gépjármű Jótállás érvényesítéséhez az ügyfél teendői:

 • megbizonyosodni arról, hogy a garanciafüzet egyértelműen tartalmazza-e a jármű átadási dátumát.
 • a RENAULT hálózat bármely, RENAULT lógóval megkülönböztetett, ilyen címen beavatkozások elvégzésére jogosult tagját felkeresni,
 • bemutatni a megfelelően kitöltött Garancia-és Karbantartási füzetet, amely tanúsítja, hogy a gyártó előírásaiban szereplő karbantartási műveleteket elvégezték,
 • kérje a RENAULT hálózat, RENAULT logóval megkülönbözteted bármely műhelyétől az új gépjármű jótállás körébe tartozó meghibásodás megállapítását. Ha a jármű mozgásképtelen, a RENAULT hálózat legközelebbi tagjához vagy a RENAULT ASSISTANCE-hoz lehet fordulni.

Az új gépjármű Jótállás nem alkalmazható, amennyiben:

 • a meghibásodás oka, hogy a járművet olyan körülmények között használlak, amelyek nem felelnek meg a használati utasításban, a jármű karbantartási füzetében és a jelen garanciafüzetben előírtaknak (például; túlterhelés vagy a jármű bármilyen sportversenyen történő részvétele).
 • az észlelt meghibásodást az okozta, hogy az ügyfél olyan szervizben javíttatta gépjárművét, vagy végeztette karbantartását, amely nem tartozik a RENAULT hálózathoz és nem tartották be a Renault idevonatkozó előírásait.
 • A jótállás címen végzett beavatkozás esetén, amikor a gépjármű több egymást követő napon át mozgásképtelen, ez az idő hozzáadódik az új autó jótállás időtartamához, amely az ügyfél kérésének konkréttá válása után, vagyis a javítási megrendelőlap aláírásának időpontjától számítva kezdődik.
 • A Renault jótállás címen leszállított, e jótállás keretében kicserélt alkatrészek a RENAULT tulajdonát képezik.
 • A származási országon (Magyarország) kívül a jótállás ugyanolyan feltételek között érvényes, mint a származási országban, ha a járművet a jótállás által lefedett területen használják és marad forgalomba helyezve.
 • A jármű tulajdonjogának átruházása nem módosítja az új gépjármű jótállásának alkalmazási feltételeit.
 • Az új gépjárműre vonatkozó jótállás jogcímén elvégzett mindennemű beavatkozás és cserealkatrész garanciája az új gépjármű jótállás lejárati dátumáig terjed.

ÁTROZSDÁSODÁS ELLENI JÓTÁLLÁS

Az átrozsdásodás elleni jótállás időtartama
Ez a jótállás a garanciafüzetben szereplő átadási dátumtól számítva az alábbi időtartamokra érvényes:

 • 12 év a RENAULT személy- és kishaszongépjárműveire, kivéve:
 • 6 év a RENAULT Master gépjárművekre

Földrajzi érvényesség
Az átrozsdásodás elleni jótállás területi hatálya ugyanaz, mint az új gépjármű jótállásé.

Az átrozsdásodás elleni jótállás érvényessége
Az új gépjármű jótállás mellett a RENAULT jótállást vállal a RENAULT család fentiekben felsorolt minden járművének karosszériájára és alvázára, azoknak a belülről kifelé terjedő átlyukadása esetén, amely átlyukadás a lemez átrozsdásodása következtében lép fel gyártási hiba, anyaghiba vagy a korrózióvédő anyagok felviteli hibája miatt.

Ez a jótállás azon elemek javítására és cseréjére vonatkozik, amelyeken belülről kifelé terjedő átlyukadás jelentkezik, amely átlyukadás a lemez átrozsdásodása következtében lép fel a gyártó által elismert gyártási hiba, anyaghiba vagy a korrózióvédő anyagok felviteli hibája miatt. Az elemek javítását és cseréjéi a RENAULT szerviz végzi az ügyfél tájékoztatásával.

A motorbölcsőre csak abban az esetben vonatkozik a jótállás, ha az átrozsdásodás elleni jótállás időtartama 12 év.

A RENAULT átrozsdásodás elleni jótállása nem vonatkozik

 • azon meghibásodásokra, melyekre az új gépjármű jótállás nem vonatkozik
 • azon mechanikus elemekre, amelyek nem képezik a karosszéria vagy az alváz szerves részét (keréktárcsák, kipufogó rendszer, díszítő elemek, stb.).

Az átrozsdásodás elleni jótállás alkalmazási feltételei
A RENAULT álrozsdásodás elleni jótállás alkalmazását a karosszéria, a motorbölcső és az alváz rozsdásodás-elleni ellenőrzései határozzák meg. Ezeket az ellenőrzéseket a RENAULT hálózatban köteles az ügyfél elvégeztetni a karbantartási füzetben megjelölt kilométeróra-állások elérésekor vagy kétévente legalább egy alkalommal. Az időszakos karbantartások magukba foglalják ezekéi az ellenőrzéseket.

Amikor az ügyfél az időszaki karbantartásoktól függetlenül kéri az átrozsdásodás elleni ellenőrzés elvégzését, az ebből eredő költségek öt terhelik.

Az ilyen ellenőrzések alkalmával az ügyfél győződjön meg arról, hogy a RENAULT hálózat megfelelő módon kitöltötte-e a karosszéria és az alváz ellenőrzését igazoló szelvényt, amellyel igazolja az átrozsdásodás elleni jótállás igény-bevételére való jogosultságot.

Az esetleges rongálódások kijavítását a lehető leghamarabb el kell végezni.

Amennyiben a karosszéria vagy az alváz javításait az ügyfél nem RENAULT szervizben végezteti, az a jelen fejezet szerinti átrozsdásodás elleni jótállás megszűnését eredményezi.

Az átrozsdásodás elleni jótállás érvényesítéséhez az ügyfélnek a RENAULT hálózat bármely, RENAULT logóval megkülönböztetett tagjához kell fordulnia, amely jogosult az ilyen címen történő beavatkozások elvégezésére. Az ügyfélnek be kell mulatnia a jótállás érvényesítésére feljogosító, megfelelő módon (az átadás dátumával és az átrozsdásodás elleni ellenőrzés szelvényeivel) dokumentált, garancia-és karbantartási füzetet.

Az elemek kijavítása vagy cseréje az "alkalmazási feltételek" című paragrafusban leírt feltételek szerint, a jármű általános állapotát figyelembe véve történik, annak kora, kilométeróra-állása és karbantartási szintjének függvényében.

Az átrozsdásodás elleni jótállás címén kicserélt alkatrészek a RENAULT tulajdonába kerülnek.

Az átrozsdásodás elleni jótállás címén elvégzett javításokra és a beszerelt elemekre az eredeti átrozsdásodás elleni jótállás lejáratával megegyező ideig tartó jótállás érvényes.

A jármű tulajdonának átruházása nem módosítja az átrozsdásodás elleni jótállás alkalmazásának feltételeit.

FÉNYEZÉSRE VONATKOZÓ JÓTÁLLÁS

A fényezésre vonatkozó jótállás időtartama
A RENAULT az új gépjármű átadásától számított 3 éven keresztül jótállást vállal a karosszéria és a fényezett elemek (külső visszapillantó tükrök, lökhárítók) fényezésére a RENAULT járműcsalád 2000. október 1. után leszállított személy- és haszongépjárműveire.

Földrajzi érvényessége
A fényezési jótállás területi hatálya megegyezik az új gépjármű jótállás területi hatályával.

A fényezési jótállás érvényessége
Ez a jótállás a RENAULT szerviz által ingyenesen elvégzett javításokra vagy cserékre terjed ki, a gyártó által elismert fényezési hibák vonatkozásában (a festék vagy lakk megrongálódása anyaghiba, gyártási illetve felviteli hiba miatt).

Ezt a javítást a jármű általános állapotát, korát, kilométeróra-állását és karbantartásának szintjét figyelembe véve végzik el.

A RENAULT fényezésre vonatkozó jótállás nem vonatkozik:

 • azokra a meghibásodásokra, melyekre az új gépjármű jótállás sem vonatkozik
 • a "vis major" események által okozott károkra: villámcsapás, tűzvész, árvíz, földrengés, háborús események, felkelések és merényletek.
 • azon mechanikus elemekre, amelyek nem képezik a karosszéria vagy az alváz szerves részét (keréktárcsák, kipufogórendszer, díszítő elemek, stb.)

A fényezésre vonatkozó jótállás alkalmazásának feltételei
A fényezési jótállás érvényesítéséhez az ügyfélnek a RENAULT hálózat bármely, RENAULT logóval megkülönböztetett tagjához kell fordulnia, amely jogosult az ilyen címen történő beavatkozások elvégezésére.

Az ügyfélnek be kell mutatnia a jótállásra jogosító, megfelelő módon dokumentált (átadás dátuma) garanciafüzetet.

A Renault által fényezési jótállás címén leszállított, e jótállás keretében kicserélt alkatrészek a RENAULT tulajdonába kerülnek.

A fényezésre vonatkozó jótállás címén elvégzett javításokra és a beszerelt elemekre az eredeti fényezési jótállás lejáratával megegyező ideig tartó jótállás érvényes.

A jármű tulajdonának átruházása nem módosítja a fényezésre vonatkozó jótállás alkalmazásának feltételeit. 

Márkáink